"Kroppen minns det du vill glömma"
                                                                                                                        Marion Rosen


ROSENMETODEN


Rosenmetoden är en fysisk, muskulär behandlingsmetod som i Sverige rubriceras som kroppsorienterad psykoterapi/avspänningsmetod. (SOU 1989:62)


Metoden är godkänd som skattefri personalvårdsförmån
enligt skatteverket Dnr 130 695 844-04 1152


Rosenmetoden är registrerad/ varumärkt och är därigenom kvalitetssäkrad genom de etiska regler och de utbildningskrav som The Rosen Institute i USA har fastställt (roseninstitute.net)


Fokus i behandlingen ligger på muskelspänningar, avslappning och andning


Intentionen är att klienten ska bli medveten om sin kropp, de undanträngda känslorna som skapar spänningar och smärta i kroppen samt ge ökad fysisk och psykisk medvetenhet


Forskning visar att Rosenmetoden kan ge


- förbättrad fysisk hälsa
- förbättrad psykisk hälsa
- ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp, känslor och tankar
- stöd i personligt växande
- utökad kraft att göra förändringar i livet


(Department of Neurobiology, Care Sciences and Soceiety Divition of Nursing. Karolinska Institutet
(Riitta Hoffren Larsson, Barbro Gustafsson, Torkel Falkenberg 2009.

Riitta Hoffren Larsson 2013.)